Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van de Keuken van Opa, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer …………., inzake de website kvk.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Keuken van Opa door middel van het klantensysteem van de Keuken van Opa en de verwerkingen via onze website, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. De Keuken van Opa respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Keuken van Opa. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Keuken van Opa niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten.


Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Keuken van Opa, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de Keuken van Opa en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door de Keuken van Opa worden gebruikt om u te informeren over producten en –diensten van de keuken van Opa. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Keuken van Opa. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Keuken van Opa. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn


De Keuken van Opa bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Cookies Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over het cookiebeleid van de Keuken van Opa.

Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Keuken van Opa. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
© 2016